Vår mission:
Leading the world to safer and more sustainable helmets

Scroll

Hjälmsäkerhet är och kommer alltid förbli vår högsta prioritet.

Med det sagt, vi är idag världsledande inom vårt område och vi strävar efter att vara i framkant när det gäller hållbarhet. Som företag ska vi inte bara uppfylla andras förväntningar utan även gå i spetsen

Höjdpunkter under 2022

Levererat elva kundprojekt med postindustriell plast. Målet för 2022 var att leve[1]rera tre kundprojekt med postindustriell plast.

Anslutit Mips till Science Based Targets initiative (SBTi) och satt upp bolagsspecifika klimatmål för bidra till att uppnå agendan med Parisavtalet – dvs att Mips ska sänka de totala utsläppen med 42% till och med 2030. Den organiska tillväxtstrategin kan innebära att Mips behöver minska utsläppen med 90%.

Vi har åtagit oss att följa Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till en högst 1,5°C.

Mips har uppnått målet om en arbetsplats med jämn könsfördelning med 40–60 fördelning mellan kvinnor och män, för 2022 var dessa siffror 48/52.

All vår energiförbrukning i Sverige kommer från förnybara energikällor.

Anslutit Mips till FN:s Global Compact och påbörjat implementationsarbetet av dess tio principer i vår verksamhet.

Fasat ut tre produkter med höga utsläpp från vårt produktutbud.

Produktutvecklingsprocessen är sedan 2022 uppdaterad med att inkludera en klimatberäkning i enlighet med the Green[1]house Gas Protocol (GHG-protokollet) för att proaktivt kunna säkerställa att framtida produkter är mer hållbara än nuvarande produktportfölj.

Våra värdeord:
Vi vågar (We dare)

Att våga handlar om mod, innovation och att utmana status quo. Jag är nyfiken på att testa nya lösningar och är inte rädd för att misslyckas eller att be om hjälp. Jag utmanar mig själv och andra för att nå vår vision.

Vi bryr oss (We care)

Att bry sig handlar om att skapa en hållbar miljö där människor kan prestera. Jag visar respekt för mina kollegor. I min strävan att nå högsta kvalitet tar jag ansvar för mitt eget välbefinnande.

Vi delar (We share)

Att dela handlar om att skapa transparens, samhörighet och förtroende. Jag delar kontinuerligt med mig av mina erfarenheter och mina kunskaper med mina kollegor. Jag bidrar till samarbete över funktionerna.

Läs mer om våra tre fokusområden:

Våra anställda

Vi värdesätter att locka till oss och behålla skickliga och passionerade anställda för att skapa säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande, förblir våra anställda ödmjuka, nyfikna och ivriga att lära sig.

Läs mer om våra anställda

Våra produkter

Vi bryr oss om hållbar samhällsutveckling och tror att vår teknik och våra produkter kan bidra till detta.

Läs mer om våra produkter

Vår leverantörskedja

Vi har åtagit oss att säkerställa en hållbar modell för produktionen av Mips säkerhetssystem.

Läs mer om vår levrantörskedja

Våra hållbarhets nyckelmål för 2023

Science Based Targets

Minska utsläpp per såld produkt med totalt 12%

UN Global Compact

Utföra tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan.

Circular product offering

Erbjuda 100% postindustriell plast i vår mest sålda säkerhetslösning hos våra leverantörer.

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi