Vårt lättaste säkerhetssystem

Mips® Air väger mindre än något av våra tidigare system.

Mips® Air är ett säkerhetssystem som dämpar de rotationskrafter som annars leds vidare till huvudet vid ett slag eller en krasch, samtidigt som det har konstruerats för att vara så lätt som möjligt. Tekniken i Mips® Air har byggts in i hjälmens vaddering, som därmed kan röra sig 10–15 mm i förhållande till det energiabsorberande lagret. Den relativa rörelsen kan ske i alla riktningar, tack vare en lågfriktionsbehandlad polykarbonatstomme som hålls i rätt läge av särskilt utformade infästningar Genom att systemet har byggts in i vadderingen är det så lätt det bara kan bli och ger därför en mycket begränsad ökning av hjälmens vikt. Systemet utformas också specifikt för att passa varje enskild hjälmmodell och storlek, på ett sätt som gör att det nästan inte syns.

Maximal ventilation

Minimal vikt

Visar ### av 143 varumärken med Mips-teknologi