Vanliga frågor

Lär dig mer om MIPS BPS och hjälmsäkerhet. Här följer några vanliga frågor om MIPS Brain Protection System.

Allmänt

Vad står MIPS för?

MIPS står för Multi-directional Impact Protection System.

Vad är MIPS?

MIPS Brain Protection System (BPS) är designat för att ge extra skydd mot rotationsrörelser (eller kinematik) som förs vidare till hjärnan vid sneda islag mot huvudet. Rotationsrörelsen är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (från vinkelacceleration). Båda påverkar hjärnan och ökar risken för både mindre allvarliga och svårare hjärnskador. Det extra skyddet från MIPS i en hjälm har visats minska rotationsrörelsen genom att rotationsenergi och rotationskrafter som annars överförts till hjärnan tas upp och riktas om.

Var kan jag se MIPS-lagret i min hjälm?

Från början fanns MIPS-lagret mellan hjälmens skal och EPS-/skumlagret. I nyare hjälmar finns MIPS-lagret under EPS-lagret, mellan hjälmen och huvudet. I dag är detta det vanligaste lågfriktionslagret på marknaden.

Hur fungerar MIPS?

Kärnan i MIPS BPS är ett lågfriktionslager som låter huvudet röra sig 10–15 mm i förhållande till hjälmen i alla riktningar, vilket minskar rotationsrörelsen som hjärnan utsätts för.

Läs vidare hur MIPS BPS fungerar och hur MIPS BPS kan göra din hjälm säkrare »

Är hjälmar med MIPS verkligen bättre?

MIPS BPS i hjälmen kan minska risken för hjärnskada. Ett snett islag skapar en rotationsrörelse och rotationskrafter, en typ av krafter som forskningen har visat att hjärnan är mycket känslig för. Vid ett snett islag kan rotationskrafterna överföras till hjärnan och ge svåra skador.

Vad innebär det att en hjälm har MIPS?

MIPS Brain Protection System (BPS) finns inne i hjälmen, oftast mellan komfortlagret och EPS (ett skummaterial av hög kvalitet som tar upp energi vid islag).

För vissa stötar kan MIPS BPS minska krafterna som överförs till hjärnan och kan skada den.

MIPS står för Multi-directional Impact Protection System.

Om islag

Vad är rotationsrörelse?

Rotationsrörelse är i dessa fall resultatet av ett snett islag mot huvudet. Ett snabbt, plötsligt stopp får hjärnan att röra sig eller töjas. Det beror främst på att hjärnan flyter i cerebrospinalvätskan och i sig har ungefär samma skjuvningsegenskaper som vatten.

Varför är rotationsrörelse skadlig?

Vi vet att människans huvud är känsligare för rotationsrörelse än för linjär rörelse. Men varför är det så?

Tekniskt sett är rotationsrörelse en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskrafter (vinkelacceleration). Båda påverkar hjärnan och ökar risken för både mindre allvarliga och svårare hjärnskador. Skälet till att hjärnan är mer känslig för rotationsrörelse är att den har ungefär samma skjuvningsegenskaper som vatten eller gelé; den är inkompressibel och kan alltså inte tryckas ihop. Däremot kan hjärnvävnaden töjas då de olika delarna av hjärnans materia rör sig i förhållande till varandra – på grund av just rotationsrörelsen. Det är denna töjning som kan ge hjärnskakning eller andra mer allvarliga skador på hjärnan.

En linjär rörelse påverkar inte hjärnan på samma sätt eftersom den inte orsakar att hjärnvävnaden töjer sig.

Hur påverkas hjärnan av rotationsenergi?

Flera forskare har kopplat svåra hjärnskador, till exempel diffus hjärnskada och subduralt hematom, till rotationsrörelse som överförs till hjärnan vid sneda islag.

Man tror att även hjärnskakning orsakas av rotationsrörelse.

Fungerar MIPS oberoende av islagsvinkeln?

Ja, MIPS BPS fungerar oberoende av islagets riktning. MIPS är ett system som skyddar mot islag från många riktningar (Multi-directional Impact Protection System).

Hur mycket relativ rörelse tillåter MIPS BPS?

MIPS-lågfriktionslager kan röra sig 10–15 mm i vilken riktning som helst. Du kan känna rörelsen om du sätter handen inne i hjälmen och roterar MIPS-lagret.

Mot vilka mekanismer skyddar MIPS BPS?

MIPS BPS har visats minska rotationsrörelsen vid sneda islag genom att ta upp och rikta om rotationsenergin och rotationskrafterna som annars överförs till hjärnan. Genom en liten rörelse i lågfriktionslagret i förhållande till hjälmen (10–15 mm) under den korta tidsrymden för det sneda islaget (5–10 millisekunder) låter MIPS BPS huvudet fortsätta i den ursprungliga rörelsens riktning så att rotationsrörelsen inte överförs till hjärnan. Minskningen av rotationsrörelsen beror på friktionsvärme och även på att MIPS BPS fördelar belastningen över en större yta av hjälmens innerlager.

Om företaget

Varifrån kommer MIPS och när började det utvecklas?

Den svenska hjärnkirurgen Hans von Holst vid Karolinska Institutet i Stockholm började 1995 utforska hur hjälmar i allmänhet var konstruerade eftersom han var övertygad om att det dåliga skydd hjälmarna erbjöd innebar att alldeles för många människor drabbades av huvudskador med allvarliga följder fastän de använde hjälm. Hans von Holst kontaktade KTH i Stockholm för att få igång biomedicinsk forskning om hur det går att förebygga skador på huvud och hals. Som en följd av det inledde Peter Halldin doktorandstudier i biomekanik om skador på huvud och hals och blev den första som doktorerade inom området. Peter Halldin inledde sitt arbete ur tekniskt perspektiv, med stöd från Hans von Holst när det gällde de kliniska aspekterna. Målet var att förstå hela bilden, från olycka till potentiell skada.

Under de första årens forskning analyserade Peter Halldin och Hans von Holst också behovet av ett system som minskar rotationsaccelerationen på hjärnan. De kom 1996 gemensamt fram till idén om MIPS-teknologin, som efterliknar hjärnans eget skyddssystem. Den första prototypen av en hjälm försedd med MIPS BPS testades vid University of Birmingham 2000 och ledde till den första vetenskapliga artikeln 2001, som visade att MIPS BPS kunde ge en signifikant minskning av rotationsaccelerationen.

Utvecklas MIPS BPS av ett företag som tillverkar hjälmar?

Nej, MIPS startades av forskare inom teknik och medicin som brann för säkerhet och ville skapa en produkt som skulle kunna göra hjälmar säkrare.

Vissa påstår att MIPS har blivit stort tack en storsatsning på marknadsföring. Stämmer det?

MIPS har utan tvekan växt mycket snabbt under de senaste åren, men systemet började utvecklas av ett forskarteam med fokus på forskning och utveckling redan 1995. Den snabba och stora framgången för MIPS beror på det kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbetet och på att medvetenheten ökar om hur allvarliga skador rotationsrörelser kan orsaka. Vi investerar i material som kan hjälpa våra partners och deras kunder förstå fördelarna med MIPS BPS genom att vi får berätta vår historia så effektivt som möjligt. Vi tror att detta i kombination med den ökade medvetenheten om huvudskador på grund av rotationsrörelse förklarar att MIPS har vuxit så mycket under några få år.

Övriga frågor

I vilka hjälmar går det att använda MIPS BPS? Får systemet bara användas av ett särskilt varumärke?

MIPS BPS är designat för att passa i nästan alla hjälmar på marknaden. Vårt konstruktörsteam samarbetar nära med varumärkena för att ta fram ett lågfriktionslager som har minimal inverkan på hjälmars basegenskaper, till exempel ventilation, komfort och passform. När hjälmen har försetts med MIPS-BPS-systemet genomför MIPS ett grundligt och krävande testförfarande för att kontrollera att hjälmen uppfyller kraven för att bli godkänd av MIPS. MIPS har skapat lågfriktionslager med bevisad effekt för hjälmar för cykling, skidåkning, ridning, motorcykel, motocross, bil, ishockey och amerikansk fotboll samt för militärhjälmar, för bevisat bättre huvudskydd.

Påverkar MIPS BPS passform, utseende och komfort?

MIPS lågfriktionslager är designat för att ge minimalt med extra volym och vikt. Varje hjälmmodell får ett lager som är särskilt designat och konstruerat för att passa ventilation, form och andra egenskaper hos hjälmen.

Om friktionslagret läggs till en befintlig hjälmmodell kan det hända att hjälmstorleken blir en storlek mindre. Nya modeller påverkas inte på det sättet.

Tillför MIPS BPS mycket extra vikt?

MIPS lågfriktionslager väger mellan 25 och 45 gram, beroende på hjälmmodellen.

Fyller håret och skalpen samma funktion som MIPS BPS?

Kraften mellan huvudet och hjälmen är mycket hög vid islaget. För att få en relativ rörelse mellan hjälmen och huvudet krävs en låg friktionskoefficient. Skalpen kan minska rotationsrörelsen som överförs till hjärnan lite grann men inte i någon omfattning som har betydelse.

Ger alla hjälmar som uppfyller de standarder som krävs tillräckligt skydd?

De nuvarande standarderna innehåller lämpliga krav för skydd mot huvudskada. Men skyddet mot hjärnskada mäts inte i de nuvarande officiella teststandarderna.

Påverkar MIPS BPS de nuvarande standarderna?

Nej. Alla tester som görs med hjälmar av samma modell med och utan MIPS visar att hjälmar med MIPS BPS skyddar lika bra vid vertikala islag. I vissa fall kan hjälmen med MIPS få något bättre resultat eftersom den har mer material mellan huvudet och islagsytan.

Hur rengör jag min MIPS-hjälm?

Rengör hjälmen med en mjuk trasa eller svamp, varmt vatten och milt rengöringsmedel (till exempel diskmedel). Låt hjälmen lufttorka på på ett luftigt ställe och förvara hjälmen svalt och torrt när den inte används.

Manipulera aldrig med eller ta bort MIPS-lågfriktionslagret.

Om du har frågor om hur du sköter din hjälm, kontakta hjälmtillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Att tänka på om du monterar tillbehör på hjälmen, t.ex. kameror, lampor eller speglar.

Kom ihåg att aldrig fästa tillbehöret så att det hindrar MIPS-lågfriktionslagret från att röra sig fritt inne i hjälmen.

Följ för övrigt installationsmanualen från tillverkaren av tillbehöret.

Kan konsumenten själv montera MIPS i sin hjälm?

Nej. Det går inte att eftermontera MIPS BPS i en hjälm. Systemet monteras i samband med tillverkningen av hjälmen. Vi är stolta över våra samarbeten med idrottsbranschens främsta varumärken. Tack vare det kan du få bästa tänkbara hjälp med att välja den hjälm med MIPS som passar bäst för dina behov.

Testning

Hur testas och valideras MIPS BPS?

En hjälm godkänns genom testning vid hastigheter 6,0–7,5 m/s med 45 graders islagsvinkel mot en yta klädd med slippapper. Tre olika islagsställen testas. Samma hjälmmodell jämförs med och utan MIPS BPS.

Varför är islagshastigheten vid testning 6,2 m/s respektive 7,5 m/s?

Islagshastigheten för cykel-, skid- och ridhjälmar är 6,2 m/s och för motorcykelhjälmar 7,5 m/s. Islagsvinkeln är alltid 45 grader. Hastigheten för cykelhjälmar valdes utifrån rekonstruktionsstudier av verkliga olyckor (Verschueren et al 2009).

Vilken typ av huvud används inuti hjälmen?

Vi använder ett Hybrid III-krockdockshuvud tillverkat av aluminium täckt med gummihud. Den typen av krockdockshuvud är samma som används vid bilindustrins testning.

Har någon annan testat MIPS patentskyddade Brain Protection System?

Det svenska försäkringsbolaget Folksam har gjort egna tredjepartstester av skid-, cykel- och ridhjälmar, med resultat som ger stöd för MIPS säkerhetspåståenden.

Consumer Reports i USA och Sveriges tekniska forskningsinstitutet (SP) har tillsammans med Testfakta, ett oberoende test- och researchföretag som testar alla typer av konsumentprodukter, genomfört ett tredjepartstest. MIPS-försedda hjälmar hade toppresultat även här.

Hur väl följer MIPS-lösningarna olika föreskrifter?

MIPS-lösningarna följer ROHS-direktivet och Reach-direktivets bestämmelser om SVHC-ämnen.