Säkerhetssystemet som inte syns

Air Node är ett superlätt och superslimmat system som har förklätts till vaddering och inte märks förrän det behövs. 

Mips Air är ett säkerhetssystem som dämpar de rotationskrafter som annars leds vidare till hjärnan vid ett slag eller en krasch, samtidigt som det har konstruerats för att vara så lätt som möjligt. Tekniken i Mips Air har byggts in i hjälmens vaddering och gör att den kan röra sig 10–15 mm i förhållande till det energiabsorberande lagret. Den här relativa rörelsen kan ske i alla riktningar, tack vare en lågfriktionsbehandlad polykarbonatstomme som hålls i rätt läge av särskilt utformade infästningar. Genom att systemet har byggts in i vadderingen är det så lätt det bara kan bli och ger därför en mycket begränsad ökning av hjälmens vikt. Systemet utformas också specifikt för att passa varje enskild hjälmmodell och storlek, på ett sätt som gör att det nästan inte syns.

Maximal ventilation

Minimal vikt

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi