Om Mips

Mips är ett bolag som specialiserat sig inom hjälmsäkerhet och är idag världsledande inom sin industri.

Bolagsfakta och information för investerare hittar du på mipscorp.com
Scroll

>7M

Enheter sålda fram till 2020

729

Olika hjälmmodeller som använder sig av Mips® säkerhetssystem (2020)

Over 120

Antal varumärkessamarbeten fram till 2021

Mips®-säkerhetssystem är baserat på en ingrediensmärkesmodell och säljs idag till den globala hjälmindustrin.

Till grund för lösningen, som är patenterad på alla relevanta marknader, ligger mer än 20 års forskning och utveckling tillsammans med doktorer och professorer från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska institutet i Stockholm.

Mips®-säkerhetssystem är utformat för att ge skydd i hjälmar mot så kallad rotationsrörelse.

Rotationsrörelse är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskraft (vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller sträckning av hjärnvävnad som påverkar hjärnan och kan leda till allvarliga hjärnskador såsom hjärnskakning och -blödning.

Mips® glidlager, som har för uppgift att imitera hjärnans egna skyddssystem, möjliggör för en relativ rörelse mellan huvudet och hjälmen och kan reducera den rotationsrörelse som överförs till huvudet.

Mips är en förkortning för Multi-directional Impact Protection system och Mips®-säkerhetssystem är utformat för att skydda mot slaga från alla vinklar.Industri ledare

Den första Mips®-utrustade hjälmen lanserades på marknaden 2007. Fram till 2021, med mer än 20 års bakomliggande forskning, har Mips sålt mer än 20 miljoner Mips® säkerhetssystem till mer än 120 olika hjälmmärken över hela världen och finns inom flera olika hjälmsegment från cykling till byggarbetsplatser och många fler.

Mips® säkerhetssystem är enkelt att implementera i både nya och befintliga hjälmmodeller och säljs till den globala hjälmindustrin.

Detta innebär att hjälmindustrin kan sälja en hjälm med potentiellt skydd mot rotationsrörelsen och därigenom differentiera varumärket och skapa mervärde. Hjälmindustrin marknadsför aktivt fördelen med lösningen såväl som Mips-varumärket mot slutanvändaren. Fram till och med 2020 såldes totalt 20 miljoner enheter, och dessa har implementerats i lika många hjälmar fördelade på vintersport, cykling, ridning och motorsport.

About Mips

Historien om Mips

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vår unika testanläggning finns också där. Komponenterna för vår lösning tillverkas i Kina av underleverantörer. Vi har etablerat ett dotterbolag i Kina för att möjliggöra smidigare processer med våra kunder. Idag arbetar totalt 50 anställda med försäljning, forskning och utveckling, produktion och administration.

Visar ### av 121 varumärken med Mips-teknologi