Våra produkter

Eftersom hjälmar används i många olika situationer och ska fylla många olika behov, har vi också tagit fram olika – men lika säkra – lösningar för vårt skyddssystem. Nedan kan du läsa mer om våra produkter och vad som skiljer dem åt.

Scroll

Mips Essential Core

Mips Evolve Core

Mips Air Node

Mips Elevate

Mips Integra Fuse

Mips Integra Split

Mips Integra TX

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi