Så här fungerar MIPS

MIPS Brain Protection System (BPS) är designat för att ge extra skydd mot rotationsrörelser som annars förs vidare till hjärnan. Rotationsrörelser påverkar hjärnan och ökar risken för både lindriga och svåra hjärnskador. En hjälm med MIPS BPS kan minska rotationsrörelserna genom att rikta om krafter som annars förs vidare till hjärnan.

Kärnan i MIPS BPS är ett lågfriktionslager som låter huvudet röra sig 10–15 mm i förhållande till hjälmen i alla riktningar, vilket minskar rotationsrörelsen som hjärnan utsätts för. MIPS BPS gör din hjälm säkrare och ger dig extra skydd.

Töjkrafter som påverkar hjärnan

Rotationsrörelsen som orsakas av ett snett islag kan orsaka töjningar i hjärnvävnaden och därmed skada den. Bilden bygger på data som samlats in med sensorer inuti krockdockshuvuden. Testet innebar att ett krockdockshuvud med hjälm utsattes för sneda islag i MIPS laboratorium i Sverige.

Bilden visar töjningsnivåerna i hjärnan vid ett snett islag när krockdockshuvudet bär samma typ av hjälm, med (bild t.v.) och utan (bild t.h.) MIPS BPS.

Verklighetsbaserade tester

mips-layer

Statistiken visar att många hjärnskador beror på sneda islag mot huvudet. Men i standardtester av hjälmar släpps hjälmen rakt ner på en plan yta, vilket inte ger ett snett islag. Dessa tester ger ett bra mått på exakt vertikala islag men en dålig uppfattning om det mer realistiska scenariot med ett snett islag.

MIPS testrigg är utvecklad för test av sneda islag för att simulera ett realistiskt fall vid en olycka.

Vetenskapligt bevisat

Beroende på hjälmtypen som testas släpps hjälmen från 2,2–3,1 meters höjd mot en yta med 45 graders lutning täckt med slippapper. Tre olika typer av islagspunkter testas, och alla hjälmar testas i alla storlekar.

Data samlas in med nio accelerometrar inuti ett Hybrid III-krockdockshuvud och analyseras med en typ av datormodell som kallas Finite Element Model. Samma hjälm jämförs med och utan MIPS BPS för att kontrollera att hjälmen klarar de kriterier för minskning av töjkrafter som MIPS har satt upp.

Över 27 000 tester har gjorts på det globala testcentret i Stockholm. Dessutom har ett flertal tester genomförts av utomstående organ, med resultat som stödjer MIPS säkerhetspåståenden. Några exempel:

MIPS-hjälmarna fick också toppbetyg i ett hjälmtest vid den tekniska högskolan Virginia Tech i USA. De 13 hjälmar som fick bäst resultat var alla försedda med MIPS BPS och fick toppbetyg för säkerhet.

20 års
forskning

Hans von Holst är en svensk neurokirurg och professor emeritus som har ägnat hela sitt yrkesliv åt att studera huvudskador. Hans forskning visade att skyddet mot hjärnskador var otillräckligt. Han började studera förhållandet mellan hjärnskador och hjälmkonstruktion 1996.

Hans von Holst och KTH-forskaren Peter Halldin utvecklade tillsammans en banbrytande teknologi för design och tillverkning av hjälmar som skulle visa sig skydda hjärnan betydlig bättre.

Efter över 20 års forsknings- och konstruktionsarbete samarbetar MIPS nu med över 100 hjälmmärken över hela världen, och över 14 miljoner MIPS BPS har tillverkats.

1995

Grundas som ett projekt av Hans von Holst vid Karolinska Institutet och Peter Halldin vid KTH.

1998

Första patentet registreras.

2000

Första prototypen av en hjälm utrustad med MIPS BPS testas vid Universitetet i Birmingham.

2001

MIPS AB grundas av fem experter inom neurovetenskap. Kommersiella strategier utarbetas.

2005

Planer för den första ridhjälmen initieras.

2007

Den första ridhjälmen med MIPS BPS, EQ1, lanseras. Den har MIPS BPS 1.0 lågfriktionslager som är utvecklat för hjälmar med hårt skal.

2009

Affärsmodellen ändras till ingrediensvarumärke, vilket betyder att alla hjälmmärken kan förses med MIPS BPS-lösningen och att MIPS inte skapar någon egen hjälm. En ny varumärkesplattform skapas och de första kunderna skriver avtal.

2010

Teknologiskt genombrott med MIPS BPS 2.0-lösningen för formgjutna hjälmar. Cykel- och skidhjälmar produceras.

2011

Den kommersiella verksamheten börjar få fart. Rotationskrafter kommer upp på dagordningen.

Totalt antal varumärken: 4
Totalt antal hjälmar: 15

2012

Hjärnskakningar inom lagsporter börjar bli ett hett ämne. MIPS får erkännande genom en artikel i Popular Science.

Totalt antal varumärken: 8
Totalt antal hjälmar: 23

2013

Genombrott för förståelsen av att hantera rotationskrafter. MIPS kommer in i motorsportsegmentet.

Totalt antal varumärken: 8
Totalt antal hjälmar: 30

2014

Kommersiellt genombrott: Världens största hjälmtillverkare sluter avtal med MIPS.

Totalt antal varumärken: 15
Totalt antal hjälmar: 66

2015

Milstolpe i MIPS historia med över 1 000 000 lågfriktionslager sålda till sammanlagt 28 varumärken.

Totalt antal varumärken: 28
Totalt antal hjälmar: 121

2016

MIPS BPS implementeras för första gången i en motorcykelhjälm för vägkörning. Totalvolymerna fortsätter växa tack vare nya kunder och djupare genomslag i produktlinjerna hos befintliga märkespartners.

Totalt antal varumärken: 48
Totalt antal hjälmar: 212

2017

MIPS snabbast expanderande kategori är motorcykelhjälmar, för både terräng- och vägkörning. MIPS listas på Nasdaq i Stockholm och lockar över 3 000 aktieköpare. Fram till och med 2017 hade företaget sålt över 5,4 miljoner MIPS BPS-enheter.

Totalt antal varumärken: 60
Totalt antal hjälmar: 302

2018

Stora juridiska tvister avgörs och bevisar MIPS starka patentportfölj.

Totalt antal varumärken: 78
Totalt antal hjälmar: 448

2019

Teamet bakom MIPS får det prestigefyllda Polhemspriset - Sveriges äldsta och finaste tekniska utmärkelse.

Totalt antal varumärken: 103
Totalt antal hjälmar: 578

Lätt och helt integrerat

När du tittar inuti en hjälm ser du vanligen MIPS BPS lågfriktionslager under komfortlagret. Det är oftast gult och märkt med MIPS-logotypen. Lågfriktionslagret är alltid specialkonstruerat för den specifika hjälmen och kan därför skilja sig mellan olika hjälmar, men det är alltid lika säkert och fungerar alltid på samma sätt.

mips-layer fadeIn

Vetenskapen och
innovationerna
bakom MIPS BPS

Vetenskapen och
innovationerna
bakom MIPS BPS

Vilken typ av
hjälm behöver du?

Vilka sporter utövar du? Välj kategori nedan för att se vilken hjälm du ska välja för nästa äventyr.