Berättelsen om Mips®

Hans von Holst är en svensk neurokirurg och professor emeritus som har ägnat sitt yrkesliv åt att studera skallskador. Eftersom han tröttnade på att se fallolyckor där människor hamnade på sjukhus med hjärnskador trots att de hade haft hjälm började han 1996 undersöka hur hjälmarna egentligen var konstruerade. Hans forskning visade att de flesta hjälmar som fanns på marknaden inte gav tillräckligt skydd.

Von Holst slog sig ihop med Peter Halldin, en ung ingenjör och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), i ett omfattande forskningsprojekt kring hur och varför skador på huvud och nacke kan uppstå trots att den skadade bär hjälm.

Banbrytande teknik

Forskningsresultaten fick von Holst och Halldin att inse att en människas huvud (eller hjälm) vid de flesta krascher och fall slår i marken i en sned vinkel. Trots att de sneda islagen alltså var mycket vanligare än de linjärt radiala fanns det mindre forskning om det rotationstrauma som uppstår när hjälmen slår snett i marken eller ett annat föremål. Det här var ett genombrott som skulle komma att förändra det traditionella sättet att konstruera hjälmar, som dittills alltså hade utgått ifrån de mindre vanliga, linjärt radiala stötarna.

Med utgångspunkt i data från sin omfattande forskning började von Holst och Halldin hitta nya sätt att minimera effekterna av sneda islag. Den banbrytande lösningen blev till slut att placera ett lågfriktionslager inuti hjälmen för att minska rotationens negativa effekter på hjärnan. Efter många års ytterligare forskning, tester och utveckling lanserade de det som i dag är känt som Mips® säkerhetssystem – en unik teknik för hjälmkontruktion som ger extra skydd åt huvudet. 

Världen runt

I dag finns Mips®-tekniken inbyggd i hjälmar för cykling, vintersport, motorcykel, hästsport och en lång rad andra sporter och aktiviteter där det är bra att skydda huvudet. Våra produkter finns också inom byggindustrin och andra branscher, där Mips® säkerhetssystem ingår i de hjälmar som bärs på byggarbetsplatser och anläggningar. Vi samarbetar med världens bästa hjälmtillverkare och har ingått partnerskap med många ledande varumärken för att bygga in Mips®-tekniken i deras produkter.

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi