Vetenskaplig forskning har visat att hjärnan är särskilt känslig för rotation. Tekniken i Mips® säkerhetssystem hjälper till att minska den rotationskraft som uppstår vid islaget genom att låta huvudet röra sig i förhållande till hjälmen.

Vid ett islag byggs det upp enorma krafter mellan huvud och hjälm. Du kan jämföra det med att det helt plötsligt står 10 personer på din hjälm. Under ett så högt tryck blir friktionen mellan huvud och hjälm stor och hjälmen får svårt att röra sig. Det gäller även om remmarna är lite lösa eller hjälmen inte har tillräckligt god passform enligt tillverkarens rekommendationer. Med Mips® lågfriktionslager i hjälmen kan huvudet i stället röra sig 10–15 mm i alla riktningar, även vid hög belastning.

Fördelning av kraften

De flesta hjälmar som godkänns enligt branschens säkerhetsstandarder kan dämpa kraften i en linjär stöt. En hjälm som dessutom är försedd med Mips® säkerhetssystem kan också hjälpa till att dämpa den skadliga rotationskraften vid vissa sneda islag – som ju är det vanligaste vid krascher och fall.

Tänk dig att du faller på en hal sluttning. Om du slår i huvudet (eller hjälmen) kommer du sannolikt att fortsätta i samma riktning som innan fallet. Tänk dig nu ett annat scenario, där du faller på ett liknande sätt men nu på asfalt som ger hög friktion. När hjälmen träffar marken kommer den sannolikt att bromsas upp tvärt och sedan rotera. Det är den energin som Mips® vill leda bort från huvudet.

Testad i laboratoriemiljö

När en tillverkare vill skapa en hjälm med Mips® säkerhetssystem görs det i nära samarbete med våra ingenjörer, som skräddarsyr systemet efter varje enskild modell och storlek. När designen är klar skickas hjälmar av samtliga storlekar till vårt toppmoderna labb här i Sverige, där de testas för att få den specifika Mips®-varianten godkänd. Varje hjälmmodell och storlek krocktestas sedan och jämförs med motsvarande hjälm utan Mips® säkerhetssystem.

Under testet placeras hjälmen på Hybrid III, en attrapp bestående av ett dockhuvud som utrustats med accelerometrar. Varje test filmas med höghastighetskamera. Accelerationspulsen fångas upp och skickas vidare till våra datorer, som simulerar det som sker vid islaget. När vi analyserar testets data och film blir en sak tydlig: 

  1. Mips® lågfriktionslager minskar rotationskinematiken.
  2. Enligt modellen minskar påfrestningen på hjärnan signifikant med en hjälm som har försetts med Mips® lågfriktionslager.
  3. Filmen visar att hjälmen rör sig 10–15 mm i förhållande till huvudet, vilket skapar en liten men ibland helt avgörande rörelse mellan huvud och hjälm.

Skillnaden mellan en hjälm med och utan Mips® säkerhetssystem är alltså att den som har försetts med systemet kan rotera 10–15 mm i förhållande till huvudet vid vissa sneda islag. Alla hjälmar med Mips® säkerhetssystem som når konsumenterna utsatts för rigorösa tester innan de godkänts.

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi