Innan en hjälmmodell med Mips® säkerhetssystem släpps ut på marknaden testas den noga i vårt svenska laboratorium, så att vi kan vara säkra på att den uppfyller kraven i våra skyddsstandarder.

Under testet släpper vi hjälmen vertikalt mot ett underlag som är täckt med slippapper (80 korn) och håller 45 graders vinkel. Metoden bygger på verkliga, statistiskt belagda olycksscenarier och gör att hjälmarna kan testas på ett sätt som inte bara är förutsägbart utan också kan upprepas – något som är en förutsättning för allt vetenskapligt arbete.

Vinklar

Det finns flera anledningar till att testet genomförs i 45 graders vinkel. För det första har studier visat att det är den vanligaste islagsvinkeln vid cykelolyckor. För det andra är det den vinkel som innebär störst påfrestning för hjälmens rotationsskydd.

Hastighet

Hastigheten vid islaget är 6,2 m/s för cykel-, rid- och vintersporthjälmar. För motorsporthjälmar använder vi en islagshastighet på 7,5 m/s.

Islagspunkter

Hjälmen testas på tre olika ställen, baserat på den data vi har från verkliga olyckor och en utvärdering av de vanligaste islagspunkterna. För varje ställe väljer vi islagsriktning för att få rotation kring alla de tre anatomiska axlarna x, y och z.

Våra huvuden är känsligare för rotation runt x-axeln (bakifrån och framåt) och z-axeln (vertikalt) än runt y-axeln (från öra till öra).

Mips® säkerhetssystem fungerar i alla riktningar eftersom det har tagits fram för att minska rotationen runt samtliga axlar. Samtidigt kan funktionen för olika islagspunkter påverkas av faktorer som huvudform, hjälmens konstruktion och omständigheterna kring kraschen.

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi