Mips som arbetsplats

Vi förstår betydelsen av att kunna attrahera och behålla anställda med rätt kompetens och passion för att alltid kunna tillverka säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande inom vårt område strävar vi efter att ha medarbetare som är både ödmjuka och nyfikna, med en stark vilja att lära sig mer. Därför utmanar vi ständigt oss själva och uppmuntrar våra anställda att göra sitt yttersta var dag.

Scroll

Höjdpunkter 2022

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Siffran visar på hur sannolikt det skulle vara för en anställd att rekommendera Mips som en arbetsplats. Det globala eNPS-indexet är 14.

Gender split

Vi uppnådde vårt mål om en fördelning på 40/60 kvinnor och män på arbetsplatsen. Siffrorna för 2022 var 48% kvinnor och 52% män.

Hör om Amys passion

Att göra skillnad

Intresserad av att jobba hos oss?

View job openings

Arbetsmiljön

Vår arbetsmiljöpolicy återspeglar vår mission att leda världen mot säkrare hjälmar. För oss är säkerhet inte bara viktigt inom hjälmsäkerhet utan i varje aspekt av vår organisation. Det är vår högsta prioritet och ska aldrig kompromissas, vare sig det gäller våra produkter eller vår arbetsplats. Vi är engagerade i att skapa en trygg arbetsmiljö och det är vår ambition att uppnå detta mål.

Våra värderord:

Vi vågar (We dare)

Att våga handlar om mod, innovation och att utmana status quo. Jag är nyfiken på att testa nya lösningar och är inte rädd för att misslyckas eller att be om hjälp. Jag utmanar mig själv och andra för att nå vår vision.

Vi bryr oss (We care)

Att bry sig handlar om att skapa en hållbar miljö där människor kan prestera. Jag visar respekt för mina kollegor. I min strävan att nå högsta kvalitet tar jag ansvar för mitt eget välbefinnande.

Vi delar (We share)

Att dela handlar om att skapa transparens, samhörighet och förtroende. Jag delar kontinuerligt med mig av mina erfarenheter och mina kunskaper med mina kollegor. Jag bidrar till samarbete över funktionerna.

För att kunna förbli världsledande.

För att kunna förbli en attraktiv arbetsgivare och som kan locka till oss, främja och framför allt behålla engagerade och duktiga medarbetare har vi allt att samarbeta nära med både svenska och utländska universitet. Detta för att kunna upprätthålla en aktiv dialog och säkerställa att vi alltid har god tillgång till nödvändiga kompetenser både på kort- och lång sikt.

Vi jobbar därför aktivt med att uppmuntra universitetsstudenter att genomföra sina examensarbeten hos oss, något som har lett till många efterföljande anställningsmöjligheter.

Hälsa som företagskultur

Vi är övertygande om att våra anställdas välbefinnande medför många fördelar, såsom minskning av sjukfrånvaro, stressrelaterade problem och utbrändhet. Något som vi tror leder till en positivare arbetsmiljö samt förbättrad prestation. Därför erbjuds alla våra anställda i Sverige friskvårdsbidrag, samt möjlighet till både massage och yogapass på arbetsplatsen. Vi erbjuder även alla vår anställda tillgång till vårt gym som är öppet sju dagar i veckan, samma gym och hälso-fördelar återfinns även hos vårt dotterbolag i Kina.

View our job openings
Scroll

Read more about our other focus areas:

Våra produkter

Vi bryr oss om hållbar samhällsutveckling och tror att vår teknik och våra produkter kan bidra till detta.

Read more about our products

Vår leverantörskedja

Vi har åtagit oss att säkerställa en hållbar modell för produktionen av Mips säkerhetssystem.

Läs mer om vår leverantörskedja

Visar ### varumärken med Mips®-teknologi