Hjälmsäkerhet som inte märks

Det här är vårt lättaste och smäckraste system, men också det mest integrerade.

Mips® Integra är ett säkerhetssystem som genom sin extremt välintegrerade design skyddar mot rotationskrafter utan att märkas. För att systemet ska kunna byggas in på bästa sätt i varje enskild hjälmmodell utformas det i ett nära samarbete mellan Mips® designteam och hjälmtillverkaren. Beroende på vilken hjälm Integra sitter i kan därför systemet se lite olika ut. 

I vissa hjälmmodeller har Mips® lågfriktionslager gjutits direkt mot det energiabsorberande lagrets insida. I andra har Integra utformats som flera skikt, där Mips® lågfriktionslager byggs in mellan energiabsorberande lager som kan röra sig i sin tur. För att dämpa de krafter som annars skulle ledas vidare till huvudet vid en stöt eller krasch behövs en relativ rörelse på 10–15 mm. Den här rörelsen sker nära lågfriktionslagret – antingen mellan vadderingen och det mycket tunna polykarbonatskikt som täcker hjälmens insida, eller mellan hjälmens energiabsorberande lager. Trots att konstruktionen kan skilja sig åt mellan hjälmarna har de alltid unik ventilation, osynlig integrering och den passform du kan förvänta dig av din favorittillverkare.

Överlägsen ventilation

Överlägsen integrering

Visar ### av 143 varumärken med Mips-teknologi