Innovation

  — MIPS historia

MIPS siffror

103

Märkespartners

 

583

Hjälmmodeller med
MIPS BPS inuti

 

14.200.000+

MIPS BPS-lager producerade

Historien om MIPS

Hans von Holst är en svensk neurokirurg och professor emeritus som har ägnat hela sitt yrkesliv åt att studera huvudskador. Hans forskning visade att skyddet mot hjärnskador var otillräckligt. Han började utforska förhållandet mellan hjärnskador och hjälmkonstruktion 1996.

 

Hans von Holst och KTH-forskaren Peter Halldin utvecklade tillsammans en banbrytande teknologi för design och tillverkning av hjälmar som skulle visa sig skydda hjärnan betydlig bättre.

Banbrytande teknologi

Deras mål var mycket bättre skydd mot de vanliga men mindre undersökta skador som uppstår vid rotationsrörelse, vid ett snett islag av huvudet i stället för att det träffar rakt på underlaget (rakt radiellt islag). Därför inledde de ny forskning som efterliknade verkliga olyckor. De nya tankesätten rubbade snart grundvalarna för den traditionella hjälmteknologin, som byggde på det mindre vanliga fallet med rakt radiellt islag.

 

Genom sin forskning upptäckte Hans och Peter att den relativa rörelsen mellan två lågfriktionslager, eller ytor, i en hjälm kunde reducera de skador som rotationsrörelsen orsakar. Flera års forskning, testning och utveckling ledde till lanseringen av den innovation som vi nu känner som MIPS – Multi-directional Impact Protection System. Denna unika hjälmteknologi gav ett effektivare skydd för hjärnan. Hans och Peters forskningsinsats ledde till att hjälmlagstiftningen sågs över i hela världen.

Över hela världen

MIPS-teknologin ger ett extra skydd i alla typer av hjälmar: för cyklister, skidåkare, motorcyklister, racerförare och utövare av alla andra sporter och aktiviteter där man bär hjälm. MIPS bidrar även till bättre skyddshjälmar inom bygg och anläggning och industriarbete.

 

MIPS är ett ingrediensvarumärke, och vi har huvudsakligen förlitat oss på våra varumärkespartners när det har gällt att skapa medvetenhet och efterfrågan hos återförsäljare och kunder. I dag är 80 procent av världens ledande hjälmvarumärken partners med MIPS för extra skydd.