Innovation

  — Så här fungerar MIPS BPS

Så här fungerar MIPS BPS

Forskning har visat att hjärnan är särskilt känslig för rotation. Vid ett islag minskar hjälmteknologin MIPS BPS rotationsenergin som överförs till huvudet och hjärnan genom att göra det lättare för hjälmen att röra sig i förhållande till huvudet.

 

Du har kanske märkt att även en vanlig hjälm kan röra sig framåt och bakåt på huvudet trots att den är ordentligt fastspänd, så vad är det för skillnad med MIPS BPS?

 

Allt beror på energi. Det vanliga är att fall leder till sneda islag. Vid ett islag byggs det upp oerhörda krafter mellan huvudet och hjälmen (motsvarande vikten av 14 personer som plötsligt ställer sig på hjälmen). Med en sådant tryck är det inte alls lätt för hjälmen att röra sig. Men en hjälm med MIPS lågfriktionslager kan rotera, vilket sprider energin och minskar risken för allvarliga skador.

Energiomvandling

Vid raka islag minskar hjälmar med och utan MIPS BPS energin lika effektivt. Men vid sneda islag minskar MIPS BPS-hjälmar dessutom den kraftiga rotationsenergi som annars skulle överföras till hjärnan.

 

Minskningen beror delvis på att energin från islaget omvandlas från rotations- till translationsenergi. Tänk på när du ramlar på is. Hjälmen och huvudet fortsätter bara i samma riktning som du var på väg. Men om du landar på asfalt stoppas rörelsen upp och hjälmen roterar.

 

Huvudets och hjälmens rörelse i förhållande till varandra aktiverar större delar av EPS-skummet vilket också bidrar till ett bättre skydd.

Bevisat i testlaboratoriet

När ett märke vill lansera en hjälm utrustad med MIPS BPS måste de först lämna in den för godkännande i vårt testlaboratorium i Sverige, där vi jämför samma hjälm både med och utan MIPS BPS.

 

Vår testprocess innefattar höghastighetsfilmning och mätning av accelerationssignalerna från huvudformen. När vi analyserar filmen ser vi att MIPS lågfriktionslager tillåter 10–15 mm relativ rörelse mellan huvudet och hjälmen. Sedan jämför vi accelerationssignalerna mellan de två hjälmversionerna för att kontrollera att hjälmen med MIPS BPS minskar huvudets rotation tillräckligt mycket.

 

Skillnaden mellan en hjälm med och en utan MIPS BPS är att hjälmen med MIPS BPS kan rotera 10–15 mm i förhållande till huvudet, vilket minskar den rotationsenergi som annars överförs till hjärnan.

 

Över 31 000 tester i vårt laboratorium har visat att MIPS BPS alltid ger ett extra skydd jämfört med en hjälm utan MIPS BPS.