Innovation

  — Testvinklar och islagspunkter

Innan en hjälm med MIPS BPS får släppas på marknaden testas den i vårt svenska laboratorium så att vi kan kontrollera att den uppfyller våra stränga krav för godkännande.

För att bli godkänd måste hjälmen klara ett test där den släpps vertikalt mot en slippappertäckt islagsyta som lutar 45 grader. Detta test bygger på statistiskt verifierade verkliga olycksscenarion.

Vinklar

Vi baserar testvinkeln på två fakta. För det första förefaller 45 grader vara den vanligaste islagsvinkeln vid cykelolyckor. När det gäller motorsportolyckor är islagsvinkeln vanligen större, men hjälmens rotationsskyddande egenskaper utsätts för den hårdaste belastningen vid 45 grader. Därför använder vi islagsvinkeln 45 grader för alla våra tester för godkännande.

Hastighet

Islagshastigheten är 6,2 m/s för cykel-, rid- och skidhjälmar. För motorsporthjälmar använder vi en islagshastighet på 7,5 m/s.

Islagsställen

Vi testar hjälmen på tre ställen, baserat både på data från verkliga olyckor och utvärdering av de vanligaste islagspunkterna. Vi väljer islagsriktning för varje punkt så att vi får rotation kring alla de tre anatomiska axlarna: x-, y- och z-axeln.

Människans huvud är känsligare för rotation runt x-axeln (bakifrån och framåt) och z-axeln (vertikalt) än runt y-axeln (från öra till öra).

 

MIPS BPS är ett omnidirektionellt system som är utvecklat för att minska rotationen kring alla tre axlarna. Däremot kan MIPS BPS-funktionen variera mellan olika islagsställen på grund av huvudets form och hjälmens ursprungliga design.